Dla bezpieczeństwa podatkowego naszych klientów na bieżąco śledzimy zmiany w przepisach prawno-podatkowych w celu wyeliminowania ryzyka popełnienia błędu lub niewłaściwej interpretacji przepisów. Wszelkie decyzje podatkowe podejmujemy w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawa podatkowego. Nieustannie rozwijamy naszą wiedzę i kompetencje w tym zakresie.

Na stałe współpracuję z Kancelarią Podatkową w celu wyjaśniania wątpliwości związanych z różnymi interpretacjami

Ponad to zabezpieczeniem jest polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz wieloletnia praktyka właścicielki biura.