Przygotowujemy niezbędną dokumentację pracowniczą, zakładamy akta osobowe, sporządzamy zestawy dokumentów do ZUS, naliczamy wynagrodzenia oraz wyręczamy pracodawców od czasochłonnych i specjalistycznych działań związanych z zatrudnieniem pracowników.

 • prowadzenie akt osobowych, sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy
 • prowadzenie całości spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi, ustalanie uprawnień do urlopu, prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych, sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia
 • obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenie, umowy o dzieło)
 • sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości
 • pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych w firmie
 • pomoc przy kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS oraz pomoc w załatwianiu spraw pokontrolnych
 • sporządzanie list płac wynagrodzeń na podstawie systemów płac w ramach umów o pracę
 • sporządzanie list płac wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych
 • sporządzanie druków ZUS RMUA dla każdego pracownika
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT-11/40)
 • sporządzanie rocznego obliczenia podatku (PIT-4R)