Świadczymy szeroki zakres usług dodatkowych w skład, których wchodzą m.in.:

  • sprzedaż spółek
  • likwidacja / Przekształcenia spółek
  • przygotowanie biznes planu i analiz ekonomiczno-finansowych
  • przygotowanie dokumentów kredytowych oraz współpraca z bankami, w zakresie przygotowania dokumentacji związanej z wnioskiem o udzielenie kredytu
  • wdrażanie systemów informatycznych służących prowadzeniu działalności oraz zarządzaniu przedsiębiorstwem
  • odbiór dokumentów z siedziby klienta
  • usługa w siedzibie klienta
  • sporządzanie raportów menadżerskich
  • zwrot VAT
  • reprezentowanie interesów podatnika w Urzędach Skarbowych i ZUS, na podstawie udzielonych pełnomocnictw